Bestuur Pallas


De Zwaneridder valt onder het bestuur van de Stichting Pallas. Deze vormt het bevoegd gezag.
Het bezoek- en postadres van Stichting Pallas is: Bronkhorstsingel 11, 5403 NA Uden. Tel: 0413 – 230008.

MR


Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waar inspraak van personeel en ouders gewaarborgd is.
De Zwaneridder beschikt vanaf 1 oktober 2007 over een medezeggenschapsraad (MR), die een bijdrage wil leveren aan de bevordering van een sfeer van openheid en een goed onderling overleg binnen de school.Verwondering is het begin van alle wijsheid.

Aristoteles